Spoločnosť RG services, s.r.o. sa zaoberá komplexným riešením bezpečnosti 

 

BOZP + školenia

Požiarna ochrana

SBS


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

zdravie zamestnancov je veľmi dôležité 

 • Výkon autorizovaného bezpečnostného technika 
 • Koordinátor bezpečnosti na stavbách 
 • Dokumentácia BOZP 
 • Školenie zamestnancov o BOZP a PO 
 • Školenie VZV 
 • Školenie pilčíkov 

Ochrana pred požiarmi 

Ochrante svojich zamestnancov a majetok pred požiarom

 • Výkon technika požiarnej ochrany 
 • Vypracovanie požiarneho projektu - PBS 
 • Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov 
 • Predaj širokého sortimentu požiarnej ochrany
 • Požiarne prestupy - HILTI 

SBS 

Profesionálna strážna bezpečnostná služba je základ úspešnej spoločnosti 

 • Ochrana majetku na verejne prístupnom mieste (napr.: banky, poisťovne, obchody, nemocnice, hotely, súkromné spoločnosti ...)
 • Ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste (napr.: súkromné objekty - domy, byty, chaty, stavby, pozemky...)
 • Ochrana osoby (fyzická ochrana osoby v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti a požiadaviek klienta)
 • Ochrana majetku a osoby pri preprave alebo ochrana prepravy majetku a osoby (napr.: ochrana osoby pri preprave, preprava finančnej hotovosti a iných cenností)
 • Zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb (napr.: kultúrne a športové podujatia, koncerty, futbalové, hokejové zápasy, plesy...)