Spoločnosť RG services, s.r.o. sa zaoberá komplexným riešením bezpečnosti 

 

BOZP + školenia

Požiarna ochrana

SBS

Servis a správa nehnuteľností 

Likvidácia azbestu  


Likvidácia azbestu 

 Zbavte sa ho čo najskôr 

 • Vypracovanie a schválenie pracovného postupu zneškodnenia azbestového nebezpečenstva príslušným RÚVZ,
 • Odborná demontáž, stabilizácia, 
 • Preprava, zneškodnenie azbestu na skládke nebezpečného odpadu, 
 • Meranie koncentrácie azbestových vlákien v ovzduší po sanácii (interiér)

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

zdravie zamestnancov je veľmi dôležité 

 • Výkon autorizovaného bezpečnostného technika 
 • Koordinátor bezpečnosti na stavbách 
 • Dokumentácia BOZP 
 • Školenie zamestnancov o BOZP a PO 
 • Školenie VZV 
 • Školenie pilčíkov 

Ochrana pred požiarmi 

Ochrante svojich zamestnancov a majetok pred požiarom

 • Výkon technika požiarnej ochrany 
 • Vypracovanie požiarneho projektu - PBS 
 • Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov 
 • Predaj širokého sortimentu požiarnej ochrany
 • Požiarne prestupy - HILTI 

SBS 

Profesionálna strážna bezpečnostná služba je základ úspešnej spoločnosti 

 • Ochrana majetku na verejne prístupnom mieste (napr.: banky, poisťovne, obchody, nemocnice, hotely, súkromné spoločnosti ...)
 • Ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste (napr.: súkromné objekty - domy, byty, chaty, stavby, pozemky...)
 • Ochrana osoby (fyzická ochrana osoby v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti a požiadaviek klienta)
 • Ochrana majetku a osoby pri preprave alebo ochrana prepravy majetku a osoby (napr.: ochrana osoby pri preprave, preprava finančnej hotovosti a iných cenností)
 • Zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb (napr.: kultúrne a športové podujatia, koncerty, futbalové, hokejové zápasy, plesy...)

Servis a správa nehnuteľností 

Vaše povinnosti nechajte na nás 

 • Kontrola a starostlivosť (Kontrola a správa objektov, správa chát, správa priestorov, správa nájmov, správa penziónov...), 
 • Prevádzkovanie (kompletná starostlivosť o nehnuteľnosť, bezstarostný prenájom), 
 • Letná údržba ( kosenie, pílenie, upratovanie okolia)  
 • Zimná údržba (Odhŕňanie snehu, odvoz snehu, posyp, príprava palivového dreva)
 • Drobné opravy, údržba, rekonštrukcie chát