Likvidácia azbestu

1. Cenová ponuka 

Vypracujeme Vám bezplatnú ponuku pre Váš projekt a po záväznej objednávke začneme pracovať na legálnej likvidácií azbestu. 

2. Vypracovanie dokumentov pre RÚVZ a OÚ OŽP

Vypracujeme  žiadosti a plán práce  na príslušný RÚVZ a  OÚ OŽP, ktoré majú 30 dní na vyjadrenie. 

3. Enkapsulácia materiálov 

Po schválení žiadostí od príslušných orgánov a dohodnutí termínu likvidácie je potrebné materiál obsahujúci azbest zastabilizovať špeciálnou chemickou látkou 

4. Likvidácia 

Po enkapsulácii je potrebná čo najmenej deštruktívna demontáž materiálov za pomoci jednoduchých pomôcok. Pri likvidácií používame profesionálne OOPP. 

5. Balenie a odvoz 

Demontovaný odpad je šetrne balený do určených vriec, nádob. Následné je zabezpečený odvoz na špecializovanú skládku s ktorou máme zmluvný vzťah. 

6. Odovzdanie dokumentácie 

Po odvezení zabaleného materiálu a získaní všetkých dokladov Vám odovzdáme potvrdenie o likvidácii nebezpečného odpadu. 

Vyžiadajte si bezplatnú cenovú ponuku 

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.