Komplexné služby v oblasti bezpečnosti a požiarnej ochrany 

"na bezpečnosti záleží"