Ochrana majetku a osôb

Spoľahlivo, odborne a vždy pre Vás... 

Poskytujeme komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany osoby alebo majetku.:

 • Ochrana majetku na verejne prístupnom mieste (napr.: banky, poisťovne, obchody, nemocnice, hotely, súkromné spoločnosti ...)
 • Ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste (napr.: súkromné objekty - domy, byty, chaty, stavby, pozemky...)
 • Ochrana osoby (fyzická ochrana osoby v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti a požiadaviek klienta)
 • Ochrana majetku a osoby pri preprave alebo ochrana prepravy majetku a osoby (napr.: ochrana osoby pri preprave, preprava finančnej hotovosti a iných cenností)
 • Zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb (napr.: kultúrne a športové podujatia, koncerty, futbalové, hokejové zápasy, plesy...)

Zamestnanci  pri fyzickej kontrole v stráženom objekte používajú on-line elektronický kontrolný obchôdzkový systém (ORWELL). Takto je zabezpečená pravidelná kontrola stráženého objektu. Zamestnanci sú pravidelné kontrolovaný, či si plnia svoje pracovné povinnosti (aj počas nočných služieb). 

Strážna služba 

 • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
 • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
 • ochrana osoby
 • ochrana majetku a osoby pri preprave
 • ochrana prepravy majetku a osoby
 • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb
 • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta
 • vypracúvanie plánu ochrany


Detektívna služba 

 • monitorovanie činnosti fyzickej osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste
 • hľadanie osoby
 • hľadanie majetku
 • získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok pred súdom alebo správnym orgánom
 • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
 • získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
 • získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo


PRIPRAVUJEME...

Odborná príprava, kurzy SBS

Už čoskoro...

Základným pilierom našej spoločnosti je poskytnúť vysokokvalifikované služby a zabezpečiť maximálnu bezpečnosť našich klientov pri plnení si stanovených záväzkov v zmluvách, ktoré zabezpečujeme poskytovaním komplexnej majetkovej ochrany podľa požiadaviek klienta resp. objednávateľa služby. 

Opýtajte sa na naše služby

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.