Komplexne riešenie bezpečnosti.

"Na bezpečnosti záleží " 

Spoločnosť RG services, s.r.o. sa zaoberá komplexným riešením bezpečnosti vo firmách.

 "Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne a snažíme sa vyhovieť všetkým požiadavkám zákazníka." 

Zabezpečujeme: 

  • bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 
  • riešenia pre zaistenie ochrany pred požiarmi, projekt požiarnej ochrany 
  • strážnu bezpečnostnú službu, 
  • Upratovanie priestorov vo Vašej spoločnosti (aj ECO variant).

BOZP

Splnte všetky právne predpisy a uistite sa že vaši zamestnanci pracujú na bezpečnom pracovisku....

OPP

Pomôžeme Vám naplniť požiadavky zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi....


SBS

Spoľahlivo ochránime vás a vaše súkromie, majetok, zabezpečíme prevoz hotovosti a kľudný priebeh kultúrnych podujatí.

UPRATOVANIE 

Čistota pre dokonalosť a bezpečnosť. Profesionálne riešenia pri pravidelnom alebo jednorázovom upratovaní ...

Kontakt:

RG services, s.r.o. 

032 32, Východná 6

Telefónne číslo: +421 915 234 338

Email: rgservices@rgservices.sk